You are currently viewing Thodi Thodi Mehar Karo Ho | थोड़ी-थोड़ी मेहर करो
ramdevji bhajan lyrics

Thodi Thodi Mehar Karo Ho | थोड़ी-थोड़ी मेहर करो

Thodi Thodi Mehar Karo Ho

थोड़ी-थोड़ी मेहर करो

थोड़ी-थोड़ी मेहर करो हो तवरा रा रामा

बागा रा विल्म्या मोड़ा हो मति आजो रे रामा जी

 

जामो बिराजे हरी ने केसरियो हो जी 

तो सिर पर पचरंगी बाग धणी रामा हो

आप पधारो हो साहिबा बगड़ बुवारा हो जी

 

धोलो घोड़ीलो मुख हासलो हो जी

 तो मोतिया से जड़ी है लगाम धणी रामा हो

आप पधारो साहिबा भगड बुवारा हो जी

 

कमर कटारो सोवे बांकडो हो जी

 तो हाथों में हरियो रुमाल धणी रामा हो

आप पधारो साहिबा भगड बुवारा हो जी

 

हरिका चरणों में हरजी बोलिया हो जी

 तो शरणै आया री लाजा राख धणी रामा  हो 

आप पधारो साहिबा भगड बुवारा हो जी

*******************

Thodi Thodi Mehar Karo Ho Lyrics

Ramdevji Bhajan PDF Download Here

 

 

Leave a Reply