गढ़ हो चित्तौड़ से मीराबाई Garh ho chittod se meerabai

1476
meeabai bhajans
meeabai bhajans

Garh ho chittod se

गढ़ हो चित्तौड़ से मीराबाई उत्तरी

 

गढ़ हो चित्तौड़ से मीराबाई उत्तरी लईली रूणीजा री बाट

भजन पंडत मीरा बाई पढ़ लीजो जी

जांऊ सादा री लार भजन पंडत मीराबाई पढ़ लीजो जी

 

जहर कटोरा राणा भेजिया दिजो मीराबाई रा हाथ 

लई हो चरणोमत मीराबाई पी गई राखण  वालो रघुनाथ 

भजन पंडत मीराबाई पढलीजो जी

 

सरप टिपारो राणा भेजियो दीजो मीराबाई रा हाथ 

खोल टिपारो मीराबाई देखियो, निकल्यो नवसरीयो हार

 भजन पंडत मीराबाई पढलीजो जी

 

पग से बजावे मीराबाई झांझरिया, हाथ में लईली करताल 

मुख से बजावे मीराबाई बांसुरी,  गावे नंद गोपाल

भजन पंडत मीराबाई पढलीजो जी

 

दोई कर जोड़े मीराबाई बोलियां पाया बैकुंठ वास 

भजन पंडत मीराबाई पढ़ लीजो जी 

जाऊ सादा री लार भजन पंडत मीराबाई पढ़ लीजो जी

***********************

Garh ho chittod se meerabai bhajan

Meera bai bhajan se PDF file

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here