चालो हमारा देस म्हारी हेली वो- Chalo hamara Desh Mhari heli wo

1104
Bina Shish Ki Panihaari
Bina Shish Ki Panihaari

Chalo hamara desh Mhari heli wo

चालो हमारा देस म्हारी हेली वो

 

 

 पियूजी बिना म्हारो प्राण पडे़ म्हारी हेली

जल बिना मछली मरे

कौन मिलावे म्हारा राम ने म्हारी हेली

रोई रोई रूदन करा म्हारी हेली वो चालो हमारा देस

चालो गुराजी रा देस म्हारी हेली वो चालो गुराजी रा देस

 

हां कहतो सूती रंग महल में म्हारी हेली

जाग्या रे जतन कराये

कौन मिलावे म्हारा राम ने म्हारी हेली

रंग भरा सेज बिछाय म्हारी हेली वो चालो हमारा देस

चालो गुराजी रा देस म्हारी हेली वो चालो गुराजी रा देस

 

छोड़ी दो पिहर, सासरो म्हारी हेेली

छोड़ी दो रंग भर सेज

छोड़ो पिताम्बर तोमसो म्हारी हेली

करिलो रे भगमो भेष म्हारी हेली वो चालो हमारा देस

चालो गुराजी रा देस म्हारी हेली वो चालो गुराजी रा देस

 

हां एक भान की वहां क्या पड़ी म्हारी हेली

करोड़ भान प्रकाश

साहब कबीर धर्मी बोलिया म्हार हेली

असल सुणी वालों देश म्हारी हेली वो चालो हमारा देस

चालो गुराजी रा देस म्हारी हेली वो चालो गुराजी रा देस

********************

Chalo hamara desh

Chalo Hamara Desh PDF download

 
LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here