mahakali chalisa pdf | महाकाली चालीसा

mahakali chalisa lyrics महाकाली चालीसा जयकाली कलिमलहरण, महिमा अगम अपार महिष मर्दिनी कालिका, देहु अभय अपार ॥ अरि मद मान मिटावन हारी । मुण्डमाल गल सोहत प्यारी ॥ अष्टभुजी सुखदायक…

Continue Readingmahakali chalisa pdf | महाकाली चालीसा