Read more about the article Jhadu Mharo fir rayo nirgun mai झाड़ू म्हारो  फिर रयो निर्गुण माय
Mhara Sasra Ne Kijo re

Jhadu Mharo fir rayo nirgun mai झाड़ू म्हारो फिर रयो निर्गुण माय

jhadu Mharo fir rayo झाड़ू म्हारो अटल अखाड़ा रा माय ए सत सर भंगी म्हारो चतुर सुजान झाड़ू म्हारो फिर रयो निर्गुण माय हां रे भाई  झाड़ू म्हारो अटल अखाड़ा…

Continue ReadingJhadu Mharo fir rayo nirgun mai झाड़ू म्हारो फिर रयो निर्गुण माय