Read more about the article वीर तेजाजी की आरती | Tejaji ki aarti lyrics
Tejaji ki aarti

वीर तेजाजी की आरती | Tejaji ki aarti lyrics

Tejaji Ki Aarti Lyrics तेजाजी की आरती  थारा हाथ माहि कलश बड़ो भारी कुवर तेजाजी हां वो सावत सुरा ओ...धौरे धौरे आरती उतारू थाकी तेजा ओ.. लीलो घोड़ो असवारो कुवर…

Continue Readingवीर तेजाजी की आरती | Tejaji ki aarti lyrics