Vakratunda mahakaya lyrics – वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि

Vakratunda mahakaya lyrics वक्रतुण्ड महाकाय वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥ हिन्दी अनुवाद-वक्रतुण्ड- घुमावदार सूंडमहाकाय- महा काया, विशाल शरीरसूर्यकोटि- सूर्य के समानसमप्रभ- महान प्रतिभाशालीनिर्विघ्नं- बिना विघ्नकुरु- पूरे…

Continue ReadingVakratunda mahakaya lyrics – वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि